De Natuur als Spiegel: Krachtige metaforen voor groei en ontwikkeling

In onze snel veranderende samenleving zijn we een beetje vervreemd geraakt van de natuur. Het is het gemakkelijk om de wijze lessen te vergeten die de natuur ons biedt. Als je een moment neemt om stil te staan en te reflecteren, zul je inzien dat de natuur een krachtige en inspirerende leermeester is, met metaforen […]

Je Tijd, Je Leven: De Psychologie achter Tijdstructurering

Tijdstructurering is een concept uit de transactionele analyse, een theorie over menselijke interacties en persoonlijkheid ontwikkeld door Eric Berne. Het idee achter tijdstructurering is het begrijpen van hoe individuen hun tijd vullen en met anderen omgaan om hun eigenwaarde en identiteit te bevestigen. Of zoals Eric Berne het noemde: ‘uitwisselen van strooks’. Waarbij een “strook” […]

Disc Analyse

DISC Analyse; Kleur bekennen DISC persoonlijkheidsanalyse als startpunt voor veranderprocessen DISC Geeft diepgaand inzicht in jezelf en anderen De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat je een diepgaand inzicht geeft in jouw eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag in een specfieke context of -rol […]

Logische niveaus en business development

Wij geloven dat je als organisatie alleen ambitieus, succesvol en vooral ook duurzaam kunt groeien als medewerkers individueel aligned zijn op persoonlijke logische niveaus en vervolgens de teamleden aligned met de logische niveaus van het team en de organisatie. Persoonlijke alignment Het is essentieel dat de individuele teamleden intrinsiek gemotiveerd zijn en datgene doen waar hij of […]

Logische niveaus

MODEL VAN DE LOGISCHE NIVEAUS (DILTS/BATESON) Het model van de logische niveaus van Dilts en Bateson helpt om het denken, leren, veranderen, communiceren en functioneren vanuit verschillende perspectieven te begrijpen. Het model van de logische niveaus kan als krachtig instrument worden ingezet voor analyse en ontwikkeling/verandering van personen, teams en organisaties. Bovendien zijn de logische niveaus een hulpmiddel om stap voor stap […]

Upgress

Hoe voorkom ik dat ik hard blijf werken zonder vooruit te komen?Het Upgress Model is een bewezen formule voor meer ambitieuze groei, bevlogen samenwerking, en het realiseren van je dromen. Drivers & Dromen – discover the right things – Hoe weet je zeker dat je de juiste doelen verwezenlijkt en kom je tot een strategisch […]

Stress & Burnout

Het zweet breekt je uit, je hart bonkt in je keel, de rillingen lopen over je rug. Stress is een reactie van het lichaam op een situatie die je hersenen als bedreigend beoordelen. Je zoogdierenbrein (limbisch systeem) activeert -volledig autonoom- je hormoonsysteem waardoor diverse lichamelijke reacties worden ingezet. Reacties die zorgen ervoor dat je lichaam zich […]

Het drievoudige brein

Het drievoudige brein (triune brain) Ons brein is een product van miljoenen jaren evolutie. In de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse neurowetenschapper Paul McLean de theorie dat onze hersenen bestaan uit drie autonome breinen die elk specifieke functies en mogelijkheden bevatten: het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. De drie breinen […]

Kernwaarden

Persoonlijke- en organisatie kernwaarden Persoonlijke kernwaarden vormen je belangrijkste en meest diep verankerde overtuigingen en motivatoren. Ze vormen de drijfveren die het waarom van je handelen verklaren en vormen een ethisch kompas bij het maken van keuzes. Kernwaarden geven dus een belangrijk beeld van je persoonlijkheid. Anders gezegd; persoonlijke waarden vormen een stukje DNA, een essentieel […]

Ontdek je persoonlijke kernwaarden

Hoe vind ik mijn persoonlijke kernwaarden? Kernwaarden komen voort uit behoeften, persoonlijke eigenschappen of -kwaliteiten en vanuit de opvoeding en de omgeving waarin je bent opgegroeid. Kies uit de onderstaande lijst met voorbeelden jouw 10 belangrijkste waarden. Schrijf ze op een papiertje. Probeer ze vervolgens in de juiste volgorde te leggen. Lees ook de volgende […]