UPGRESS | BUSINESS .

UPGRESS® BUSINESS is een groeiprogramma dat ontwikkeld is voor MKB ondernemingen met ambitieuze groeidoelstellingen.

Het programma neemt je stap voor stap aan de hand mee, bij het definiëren en het effectief uitvoeren van strategie. Daarbij gaan we werken in golven; in korte sprints van 3 maanden, zodat we flexibel en wendbaar maken in de steeds veranderende wereld om ons heen.

UPGRESS® | BUSINESS omvat vier domeinen die noodzakelijk zijn voor succes:

  • Strategy
  • Operations
  • Human Factors
  • Finance

Waarom zou ik dat willen?

Het groeipad van UPGRESS | Business levert je het volgende op:

  • Je bedrijf de komende jaren succesvol opschalen: effectiever groeien op een gezonde manier, zonder gedoe;
  • Gericht werken aan een succesvolle groei strategie (doing the right things), optimale uitvoering (doing things right) en team alignment (the right people on the bus);
  • Voorkom negatieve stress, burn-out en bore-out binnen je team;
  • Organiseer je bedrijf meer wendbaar: agile business. Stem sneller af op veranderende omstandigheden;
  • Werken aan je bedrijf, in plaats van in je bedrijf.

Wie wil dat nou niet?


STRATEGY; Doing the right things.

In het strategy blok gaan we gezamenlijk met het team de kernwaarden en kernkwaliteiten in kaart brengen. Die dient als leidraad voor het formuleren van een gezamenlijk gedragen missie. Dit blok gaat over de identiteit van je organisatie. Het resultaat is de UPGRESS Identity Map die richting geeft voor het maken de volgende stappen.

Met de UPGRESS Identity Map staat het kompas in de juiste richting en kunnen we aan de slag met het definiëren van doelstellingen. Daarbij kijken we eerst ver vooruit en werken steeds verder terug richting het hier en nu. Uiteindelijke doel van het strategy blok is het uitwerken van de UPGRESS Strategy Map. Die de organisatie, de teams en individuele teamleden helderheid en richting zullen geven bij het nemen van dagelijkse beslissingen: aligned met de waarden, missie en doelstellingen. Zo ontstaat een roadmap voor de komende jaren.

Omdat we werken in golven en flexibel en wendbaar willen opereren zijn vooral de doelen voor de komende 3 maanden van belang. We brengen ook specifiek wie we gaan bedienen (positionering: het speelveld en de klant). Tot slot gaan we aan de slag met een visionboard.

OPERATIONS; Doing the right things, right.

Dit domein focussed zich op het optimaal uitvoeren van de eerder bepaalde strategie. De juiste uitgifte van tijd en energie om effectief met je team op je doelen te bewegen. Onderlinge afspraken, het uitwerken en implementeren van protocollen, best-practices.

Ook sturen op cijfers vormt een belangrijk onderdeel. Immers; ‘als het niet gemeten wordt, wordt het niet gemanaged’. Dit leidt tot sturende, motiverende en inspirerende KPI’s voor iedereen.

HUMAN FACTORS; The right people on the bus.

In dit blok nemen we het team onder de loep en zoomen we in op HR beleid, ‘Team Alignment’, het defineren van rollen. Waar nodig ondersteunen we bij het plegen van interventies binnen de teams (coaching, training).

FINANCE

Last but not least zoomen we in op de financiële aspecten van groei. Met name op vlak van cashflow, waar door de sterke groei de grootste uitdagingen komen. Welke mechanismen gaan er schuil achter groei en hoe kun je ze beheersbaar houden?


AAN DE SLAG MET UPGRESS?

Wil je ook aan de slag met UPGRESS |BUSINESS? Neem contact op voor meer informatie. Op dit moment bieden we de volgende mogelijkheden: