Kernwaarden

Persoonlijke- en organisatie kernwaarden

Persoonlijke kernwaarden vormen je belangrijkste en meest diep verankerde overtuigingen en motivatoren. Ze vormen de drijfveren die het waarom van je handelen verklaren en vormen een ethisch kompas bij het maken van keuzes. Kernwaarden geven dus een belangrijk beeld van je persoonlijkheid. Anders gezegd; persoonlijke waarden vormen een stukje DNA, een essentieel onderdeel van je ‘core’. Handelen in lijn met je persoonlijke kernwaarden resulteert in energie en beweging in de juiste richting (die van de hogere niveaus). Terwijl handelen in strijdt met je kernwaarden, je een energie lek en negatieve stress oplevert.

Dat alles geldt ook voor de kernwaarden van organisaties. Organisatiekernwaarden geven een beeld van de cultuur van een organisatie; geven richting en dragen bij aan visie en missie. Als ze goed zijn geformuleerd dan staan ze nooit ter discussie en worden daarom ook wel de ‘non-negotiables’ genoemd. Net als bij de persoonlijke kernwaarden vormen ze het ethisch kompas van de organisatie.

Kernwaarden “aligned”

Organisatiekernwaarden die resoneren bij de kernwaarden van de individuele medewerkers resulteren in passie, betrokkenheid en bevlogenheid. Het is dus belangrijk dat persoonlijke kernwaarden van de teamleden aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie (we spreken van; ‘aligned’). Deze alignment is de sleutel tot succes, groei, werken vanuit kracht terwijl een ‘dis-connect’ niet anders kan leiden dan tot een negatieve spiraal, bore-out en burn-out.

Het ontdekken van je persoonlijke en de organisatie in kernwaarden is dus van groot belang!

Passen de kernwaarden van de organisatie bij mijn persoonlijke kernwaarden?

Vraag je af of de kernwaarden van de organisatie waar je werkt resoneren met jouw eigen kernwaarden. Zit je nog wel op je plek? Jij -maar ook de organisatie waar je werkt- heeft er niets aan als daar een disconnect zit. Sterker nog; je kan er letterlijk ziek van worden. Maak het bespreekbaar! Ga opnieuw met elkaar in gesprek en opzoek naar overeenkomsten en verschillen. Of neem eigenaarschap over je leven

Worden de organisatie kernwaarden voldoende nageleefd?

Dat laatste geldt ook in de situatie als de kernwaarden niet voldoende worden geleefd. Zoals gesteld; kernwaarden zijn niet onderhandelbaar. Het is belangrijk dat er een open cultuur heerst (of wordt gecreëerd waarin mensen) -ongeacht hiërarchisch niveaus- met elkaar in gesprek kunnen gaan over het leven van de kernwaarden van de organisatie. In positieve en in negatieve context. Iedereen in het team is ‘accountable’ voor de gezamenlijke kernwaarden.

Tot slot

Door je persoonlijke kernwaarden goed te onderzoeken en door er vervolgens woorden aan te geven; stel je jezelf in staat om een koers te blijven volgen die je energie oplevert.

Door op zoek te gaan naar organisatie kernwaarden die bij de teamleden resoneren stel je individuele temleden in staat om betrokken, bevlogen en vanuit passie te werken. Daarmee stel je het team in staat om een koers te varen die de hele organisatie energie op levert.

Energie is de voeding die nodig is voor groei! Zowel voor jou als persoon als voor de organisatie.

Wandelcoach Praktijkvoorbeelden

Natuurlijke werkvormen

Meer inspiratie

Aanmelden nieuwsbrief