Disc Analyse

DISC Analyse; Kleur bekennen

DISC persoonlijkheidsanalyse als startpunt voor veranderprocessen

DISC Geeft diepgaand inzicht in jezelf en anderen

De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat je een diepgaand inzicht geeft in jouw eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag in een specfieke context of -rol overzichtelijk in kaart.  De DISC beschrijvingen geven vervolgens in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

DISC is een uitstekend vertrekpunt voor het inzetten van persoonlijke groei en het verbeteren samenwerking en communicatie binnen teams.

In dit artikel leg ik je uit hoe wij binnen Peak Impact BV zorgen dat iedere test uitkomst jouw unieke persoon weerspiegelt en hoe wij DISC inzetten als vertrekpunt voor duurzame verandering.

Ontwikkeling van DISC als instrument

DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog dr. William Marston, professor aan de Harvard Medical School. Het is gebaseerd op zijn werk “The Emotions of Normal People”. Sindsdien is DISC verder doorontwikkeld tot een kwalitatief zeer volwaardig, accuraat en gevalideerd psychometrisch instrument voor het analyseren van gedrag.

DISC is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gebruikt; in het bedrijfsleven, overheids- en onderwijsinstellingen, en door trainers en coaches.

DISC en duurzame verandering

Met DISC meten we op het niveau van gedrag. Als we het model van Dilts/Bateson er bij pakken zien we dat we vrij onderin de pyramide zitten. Niet duurzaam zou je zeggen? Dat klopt. Informatie op niveau van gedrag geeft input voor werken op niveau van drivers: missie, identiteit en waarden/overtuigingen.

DISC als analyse tool geeft de coach handvatten voor het werken met het onderbewuste. Werken met de onderstroom. Dat is waar echt duurzame verandering plaats vindt. Op identiteitsniveau. Op dat niveau werken wij zelf graag met Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), Systemisch Werk en Lichaamswerk.

DISC helpt als tool om snel de vinger op de zere plek te leggen en snel ‘onder water’ te komen.

Wat meten we met DISC?

De uitslag van de DISC Persoonlijkheidsanalyse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer:

 • Hoe jij jezelf ziet;
 • Hoe jij je opstelt in en aanpast aan de (werk-)omgeving;
 • Hoe je handelt handelt onder druk en in stressvolle situaties.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten optimaal benut worden. Het goed en vaardig interpreteren van de grafieken geeft het instrument de absolute meerwaarde. Onze coaches hebben een gedegen opleiding afgerond in het analyseren van de grafieken (DISC Certified) en wij bieden de analyses dan ook uitsluitend aan in combinatie met een mondelinge toelichting (coaching sessie van 60 minuten). Veel vaker nog gebruiken we DISC als startpunt voor trajecten waarbij we de diepte in gaan met de eerder genoemde coachtechnieken (NLP, TA en SW).

De vier hoofdstijlen

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen. We meten hoe je omgaat met en reageert op:

We onderscheiden vier basisstijlen. De mate waarin de stijl vertegenwoordigd is zegt iets over:

 • taakgericht vs mensgericht
 • snelheid en kracht van de communicatie: snel of rustig

Combineer je beide assen dan krijg je de vier gedragsstijlen van het DISC Model: Daadkrachtig, Interactief, Stabiel, Consciëntieus. Afgekort: DISC.

Gaan we nou mensen in hokjes stoppen?

Zeer zeker niet. De DISC Analyse zoals wij die uitvoeren en terugkoppelen is gelukkig veel complexer dan dat. In ons gedrag zijn alle gedragsstijlen uit het DISC model in meer of mindere mate vertegenwoordigd. De combinatie en intensiteit in de score van de 4 verschillende gedragsstijlen bepaalt ons persoonlijke DISC profiel. Die is voor iedereen anders. We onderscheiden een kleine 30 DISC “Patroonbeschrijvingen”. Maar zelfs daarbinnen zijn vele nuances aan te brengen. Kijk maar eens naar bovenstaande afbeelding van de 3 grafieken. De uitkomst is uniek!

Daarnaast levert DISC informatie op mbt eventuele verschillen tussen de eigen perceptie, publieke perceptie en stress perceptie.

Vrijwel alle personen die we coachen met DISC herkend zich voor 90% in de rapportage. Tijdens de terugkoppeling gaat het vooral om de kleine nuances en Zoomen we in op de laatste 10% die jouw profiel echt 100% uniek maken. De belofte is dat je een betrouwbaar inzicht krijgt in je gedragsvoorkeuren in de gegeven context. Dat levert dan weer input voor een veranderproces.

Validiteit & wetenschappelijk bewijs

Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%). Dan gaat het om de standaard reportage. Zoals gezegd; onze coaches zoomen ook in op de laatste 10% van jouw profiel.

Peak Impact werkt als licentiehouder met de materialen en analyses van PeopleKeys DISC (USA). Gebruik onderstaande links om meer informatie te krijgen over het testen en valideren van de PeopleKeys DISC rapportages:

Waarvoor DISC inzetten?

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectieprocedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument.

Organisaties

 • Bij verandermanagement en kwaliteitsverbetering
 • In de ontwikkeling van management, bij counseling en in training
 • Bij het verbeteren van dienstverlening aan klanten

Teams

 • Voor het bouwen van productieve teams
 • Bij het ontwikkelen van een krachtig salesteam
 • Om de angel uit frustraties en conflicten te halen
 • Ter verbetering van de communicatie
 • Bij conflictmanagement en mediation
 • Voor teamvorming en teamontwikkeling
 • Ter verbreding van inzicht in persoonlijkheidsverschillen

Individu

 • Bij het opdoen van zelfkennis
 • Voor verdieping van inzicht in sterke en zwakke kanten
 • Ter verbetering van communicatie

Werving en selectie

 • Bij recruitment en in sollicitaties
 • Bij jobcoaching en loopbaanbegeleiding

Wat betekenen de letters DISC?

DISC is een acroniem en staat voor Daadkrachtig, Interactief, Stabiel en Consciëntieus.

Ken je iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline’ wil?

Dit is de D-stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil. Deze stijl:

 • stelt zich onafhankelijk op
 • is heel besluitvaardig en voortvarend
 • is gericht op resultaten en uitdagingen
 • gaat confrontaties aan

Heb je collega’s die gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen? Dit is de I-stijl. Deze mensen zijn optimistisch, vriendelijk en praatgraag. Deze stijl:

 • praat heel graag
 • is enthousiast en optimistisch
 • kent veel mensen en maakt makkelijk contact
 • staat graag in het middelpunt van de belangstelling

Heb je collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn? Dit is de S-stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en praktisch. Deze stijl:

 • zorgt graag dat iedereen het naar zijn zin heeft
 • maakt graag zaken af
 • brengt harmonie en stabiliteit in het team
 • werkt graag in teamverband

Ken je mensen die ervan genieten om feiten en details te verzamelen en die grondig zijn in alle activiteiten? Dit is de C-stijl. Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch. Deze stijl:

 • is grondig en nauwgezet met details
 • houdt zich graag aan de regels
 • volgt de procedures of schrijft ze zelf
 • is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker

Meer informatie:

Wandelcoach Praktijkvoorbeelden

Natuurlijke werkvormen

Meer inspiratie

Aanmelden nieuwsbrief