Organisatie-kernwaarden ontdekken

Organisatiekernwaarden Organisatiekernwaarden geven een beeld van de cultuur van een organisatie; geven richting en dragen bij aan visie en missie. Organisatiekernwaarden die resoneren bij de kernwaarden van de individuele medewerkers resulteren in passie, betrokkenheid en bevlogenheid. Het is dus belangrijk dat persoonlijke kernwaarden van de teamleden aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie (we spreken van; […]