Je Tijd, Je Leven: De Psychologie achter Tijdstructurering

Tijdstructurering is een concept uit de transactionele analyse, een theorie over menselijke interacties en persoonlijkheid ontwikkeld door Eric Berne. Het idee achter tijdstructurering is het begrijpen van hoe individuen hun tijd vullen en met anderen omgaan om hun eigenwaarde en identiteit te bevestigen. Of zoals Eric Berne het noemde: ‘uitwisselen van strooks’. Waarbij een “strook” […]

Disc Analyse

DISC Analyse; Kleur bekennen DISC persoonlijkheidsanalyse als startpunt voor veranderprocessen DISC Geeft diepgaand inzicht in jezelf en anderen De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat je een diepgaand inzicht geeft in jouw eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag in een specfieke context of -rol […]

Logische niveaus

MODEL VAN DE LOGISCHE NIVEAUS (DILTS/BATESON) Het model van de logische niveaus van Dilts en Bateson helpt om het denken, leren, veranderen, communiceren en functioneren vanuit verschillende perspectieven te begrijpen. Het model van de logische niveaus kan als krachtig instrument worden ingezet voor analyse en ontwikkeling/verandering van personen, teams en organisaties. Bovendien zijn de logische niveaus een hulpmiddel om stap voor stap […]

Het drievoudige brein

Het drievoudige brein (triune brain) Ons brein is een product van miljoenen jaren evolutie. In de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse neurowetenschapper Paul McLean de theorie dat onze hersenen bestaan uit drie autonome breinen die elk specifieke functies en mogelijkheden bevatten: het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. De drie breinen […]