TriA® methode in de praktijk

TriA® methode in de praktijk

De TriA® methode  ‘Aandacht, acceptatie en Actie’  is een krachtige en eenvoudige manier om mentaal en fysiek veerkrachtig te zijn en een energiek leven te leiden. De kern uit deze aanpak is geschikt voor een ieder die de regie over zijn leven wil (her)pakken. Daarnaast is het mogelijk om deze methodiek in te zetten in de begeleiding van anderen. Individueel en in een team.

De TriA® methode is in 2008 ontwikkeld op basis van jarenlange kennis en ervaring in individuele coaching en het begeleiden van teams. De aandacht ligt bij wat de deelnemer of groep WEL wilt realiseren. Het toepassen van dit stappenplan gebaseerd op de positieve psychologie zorgt ervoor dat men intens contact maakt met de gewenste en de huidige situatie. Door het contrast helder te maken tussen deze twee, groeit de intrinsieke motivatie.

Diepgaand stappenplan

De aanpak van de TriA®methode werkt diepgaand en verbindt op een eenvoudige wijze verstand en gevoel. Richting geven aan het leven, oplossingen en beslissingen worden dan gemaakt vanuit wat men diep van binnen wil. Teveel mensen laten zich nog leiden door (onverwachte) omstandigheden en leggen hiermee de verantwoordelijkheid voor de effecten in hun leven bij anderen.

Gaan staan voor wat jij wilt en daarin stappen zetten wordt met de TriA®methode maximaal ondersteund. De praktische aanpak die ingezet wordt in combinatie met de natuur spreekt je (daad)kracht aan en brengt je fysiek en mentaal in balans en stimuleert persoonlijke groei.

TriA methode

De drie stappen van de TriA® methode:

Stap 1

Aandacht geven aan de gewenste en de huidige situatie.

Wanneer je weet wat je werkelijk wilt en voorstelt wat dit in het dagelijkse leven inhoudt, wordt de intrinsieke motivatie vergroot. Als vanzelf kom je in beweging en realiseert wat je voor ogen had. In de huidige situatie wordt de waarde van je persoonlijke kwaliteiten en potentie duidelijker en meer voelbaar, waardoor er meer acceptatie over jezelf ontstaat. Je ontdekt wat er allemaal al bereikt is en hoe je dit vervolgens inzet om iets anders te realiseren.

Stap 2

Acceptatie van de gewenste en de huidige situatie.

Volledige acceptatie zorgt voor een diepgaande verandering. In de huidige en de gewenste situaties komt het erop aan dat je alles van jezelf neemt zoals het is. Je kwaliteiten en mogelijkheden, maar ook je minder fijne en belemmerende kanten. De situatie waarin je je bevindt (hoe moeilijk of lastig ook) volledig accepteren brengt rust en ruimte om haalbare acties te bepalen.

Stap 3

Actie.

Een positieve, concrete en praktische stap om in het proces te blijven, wanneer je in de waan van de dag beland. Verantwoording nemen voor jouw leven en om zelf te realiseren wat je wilt. Een kleine, haalbare actie brengt je gemakkelijk in je (daad)kracht.

TriA® methode en de natuur  

De natuur is een sterke ondersteunende factor in de TriA® methode.

Waarom?

 • Buiten kom je fysiek en mentaal makkelijk ‘in beweging’;
 • De natuurlijke omgeving biedt heel veel materiaal waarmee je interne wereld op een eenvoudige manier verbeeld wordt;
 • De ontspanning die als vanzelf ontstaat, zorgt ervoor dat je op een vanzelfsprekende manier bij je gevoel komt. Vervolgstappen en de uitkomsten van je vraagstukken zullen daarmee kloppend en blijvend zijn;
 • De continue veranderende omgeving van de natuur stimuleert je creativiteit en zorgt voor een andere kijk op zaken.

Meer lezen over de positieve effecten van de natuur, kijk dan hier…..

TriA®methode voor (HR) managers en leidinggevenden

Wanneer je als manager of leidinggevende de methode aanpak inzet voor teams en/of individuele medewerkers, merk je dat de medewerker actiever is bij het vinden van andere (groei)mogelijkheden. Motivatie, daadkracht en zelfregie worden door deze drie stappen optimaal gestimuleerd. Persoonlijke drijfveren en individuele kwaliteiten worden snel helder. Het resultaat: medewerkers gaan beter functioneren, zijn vitaler en dragen bij aan een plezierige en productieve werkomgeving.

De TriA® methode is op eenvoudige manier in te passen in beleid gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Lees hier een praktijkvoorbeeld.

Wil je als (HR)manager en/of leidinggevende een traject volgen om deze methode te leren inzetten voor je team? Maak dan een belafspraak om naar de mogelijkheden te vragen.

TriA®methode voor teams

Ze zeggen wel eens, we willen alle neuzen dezelfde kant op krijgen binnen een team. Volgens ons gaat het er meer om dat een ieder met zijn persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden met plezier meewerkt aan het gezamenlijke doel vanuit het team en de organisatie.

Alle schoenneuzen dezelfde kant op, maakt dat er in de praktijk een positievere, gemotiveerde vibe ontstaat. In een TriA® workshop, training of themawandeling komt er veel boven het mos. Het in de natuur met elkaar bezig zijn rond doelen, thema’s of bepaalde acties brengt op een eenvoudige manier openheid en aandacht voor wat nodig voor elk individu. Wil je weten hoe je je team de goede kan op krijgt? Maak hier een belafspraak.

TriA®methode voor coaches, therapeuten en andere professionele begeleiders

Wil je als coach deze snelwerkende methode inzetten bij je cliënten? Je zult ervaren dat je cliënten gemakkelijk positieve stappen zetten en hun leven weer op de rit krijgen. Veranderingen zijn blijvend en cliënten ervaren weer lichtheid, (daad)kracht en plezier in hun leven. Hierdoor vergroot de zelfregie en blijven ze in de praktijk zelf ook meer ‘in beweging’.

Vraagstukken waar je aan kunt denken zijn o.a.:

 • burn-out en bore-out
 • een laag zelfbeeld
 • relatieproblemen
 • loopbaanvragen
 • verlieservaringen rond overlijden, scheiding, gezondheid en verlies van baan
 • onverwerkte trauma’s en blokkades
 • werk gerelateerde problemen
 • zingeving
 • sociaal isolement

In de TriA® methode verdiepen

Wil je meer lezen over deze effectieve coachingsaanpak? Het boek ‘Aandacht, Acceptatie en Actie beschrijft de stappen en de valkuilen, geeft je tips en verschillende praktijkvoorbeelden. Bestel het boek hier.

In de Beroepsopleiding Wandelcoachen als Professie, leer je naast de verschillende coachtechnieken ook het stappenplan van de TriA® methode. Wil je meer over de opleiding weten, volg dan een gratis introductie webinar.

Ook kun je als je ervaring hebt in het begeleiden van mensen een traject van 4 dagen volgen waarin je de TriA® methode en de natuur leert inzetten binnen je bestaande begeleiding voor meer effect. Lees hier meer over dit traject.

TriA® methode voor jou persoonlijk

De stappen van de TriA® methode zijn ook voor je persoonlijke vraagstukken in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld zijn op werkgebied, je relatie of je gezin.

De methode zorgt ervoor dat je:

 • weer een gevoel van richting ervaart en je meer zin in het leven krijgt;
 • (h)erkent wie je echt bent, in plaats van wie je dacht te zijn;
 • positievere relaties opbouwt, doordat je jezelf beter kent;
 • blijft ontwikkelen en groeien vanuit een natuurlijke beweging;
 • authentieker handelt en meer je kwaliteiten en mogelijkheden gebruikt;
 • je motivatie en doorzettingsvermogen vergroot omdat je weet waar je naar toe op weg bent;
 • fysiek, mentaal en emotioneel meer in balans bent.

Wil je deze aanpak ook integreren in je dagelijkse leven? Dan kan TriA® coaching een positieve uitkomst brengen.

 

 

Wandelcoach Praktijkvoorbeelden

Natuurlijke werkvormen

Meer inspiratie

Aanmelden nieuwsbrief