Organisatie-kernwaarden ontdekken.

Organisatiekernwaarden

Organisatiekernwaarden geven een beeld van de cultuur van een organisatie; geven richting en dragen bij aan visie en missie.

Organisatiekernwaarden die resoneren bij de kernwaarden van de individuele medewerkers resulteren in passie, betrokkenheid en bevlogenheid. Het is dus belangrijk dat persoonlijke kernwaarden van de teamleden aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie (we spreken van; ‘aligned’). Deze alignment is de sleutel tot succes, groei, werken vanuit kracht terwijl een ‘dis-connect’ niet anders kan leiden dan tot een negatieve spiraal, bore-out en burn-out.

Voorkom holle marketing statements die door de directie zijn opgelegd als gewenste uitkomst van een verander traject. Ga samen aan de slag!

Oefening organisatie kernwaarden

Kies uit de onderstaande lijst met voorbeelden, jullie 10 belangrijkste waarden. Schrijf ze op een papiertje. Probeer ze vervolgens in de juiste volgorde te leggen.

Ga met elkaar in gesprek. Ontdek overeenkomsten en verschillen. Probeer vervolgens te focussen op maximaal vijf belangrijkste kernwaarden. Resoneren deze bij iedereen?

Als het team te groot is om met iedereen in gesprek te gaan; definieer dan met een representatief team (goede doorsnede van de organisatie) 2-3 “ideale werknemers”. Toets de uitkomst vervolgens wel aan de realiteit!

Om er zeker van te zijn dat kernwaarden daadwerkelijk bijdragen aan betrokkenheid, bevlogenheid en het werken vanuit intrinsieke motivatie; is het belangrijk om te checken of iedereen concrete voorbeelden heeft bij de gekozen waarden.

Wat zijn concrete voorbeelden van situaties waarbij we in de laatste 3 maanden invulling hebben gegeven aan deze kernwaarden? Kan iedereen er een verhaal over vertellen?

Van woorden naar zinnen

Losse woorden inspireren niet. Probeer verheldering te scheppen door de woorden te vertalen naar zinnen. Een paar voorbeelden:

  • Doen wat we zeggen;
  • Niets minder dan dolenthousiaste klanten;
  • Eersteklas kwaliteit voor minder;
  • Respect voor intellectueel kapitaal;
  • Iedereen is een ondernemer;
  • Geef nooit, maar dan ook nooit op.

Gebruik vervolgens de kernwaarden bij alle dagelijkse processen, bij het aannemen van nieuwe medewerkers en vanzelfsprekend in de marketingcommunicatie.

Herhaal dit proces voorlopig elke drie maanden en stel je zelf de vraag; Kunnen we de kernwaarden met verhalen versterken? Je zou zo maar tot de ontdekking kunnen komen dat er kernwaarden van het lijstje verdwijnen of bij komen. In ieder geval leidt het tot inspirerende en motiverende verhalen over echte situaties.

In het UPGRESS jaarprogramma vormt het gezamenlijk ontdekken en defineren van de organisatie kernwaarden, de eerste stap tot het komen tot een succesvolle groei strategie en een basis te leggen voor team alignment.

Lees ook de volgende artikelen:

Lijst met voorbeelden:

Aandacht Gehoorzaamheid Ontdekken Traditioneel
Assertiviteit Gelijkwaardigheid Ontmoeten Troost
Authenticiteit Geloof Ontspannen Trouw
Autonomie Geluk Ontwikkelen Uitdaging
Avontuurlijk Gemak Onvoorwaardelijk Uitmuntendheid
Balans Genuanceerdheid Openheid Veelzijdigheid
Bekwaamheid Gevoeligheid Optimisme Veerkracht
Betrouwbaarheid Gezag Ordelijkheid Veiligheid
Bescheiden Gezamenlijkheid Orignaliteit Verantwoordelijkheid
Bescherming Gezondheid Overgave Verbeeldingskracht
Betrokkenheid Groei Overvloed Verbetering
Bevrijding Harmonie Passie Verbinding
Bewustzijn Hulpvaardigheid Persoonlijke ontwikkeling Verbondenheid
Bezieling Humor Pionieren Verdraagzaamheid
Bloei Inlevingsvermogen Plezier Vergeving
Collegiaal Innovatief Presteren Vernieuwing
Communicatie Inspiratie Puurheid Vertrouwen
Competentie Integriteit Rationaliteit Vindingrijkheid
Continuïteit Intimiteit Rechtvaardigheid Vitaliteit
Creativiteit Inzet Respect Volharding
Daadkrachtig Inzicht Resultaat Volmaaktheid
Dankbaarheid Kennis Rijkdom Vrede
Deskundigheid Klantgerichtheid Rust Vreugde
Dienstbaarheid Klantvriendelijkheid Samenwerken Vriendschap
Doelgerichtheid Leiderschap Schenken Vrijheid
Discipline Kwaliteit Samen Vrijgevingheid
Duidelijkheid Levenslust Schoonheid Waardering
Duurzaamheid Liefde Simpelheid Waardevol
Eenheid Loyaliteit Solidariteit Waardigheid
Eenvoudigheid Mededogen Souplesse Waarheid
Eerlijkheid Meesterschap Soevereiniteit Wijsheid
Effectiviteit Meeveren Speelsheid Zekerheid
Efficiëntie Mildheid Spiritualiteit Zelfbehoud
Eigenheid Moedig Spontaniteit Zelfkennis
Energiek Mogelijkheden Stabiliteit Zelfstandigheid
Enthousiasme Mondigheid Stilte Zelfvertrouwen
Erkenning Muzikaliteit Tederheid Zelfwaardering
Fijnzinnigheid Nederigheid Tevredenheid Zingeving
Flexibiliteit Nuchterheid Toegankelijkheid Zorgvuldigheid
Geborgenheid Onafhankelijkheid Toewijding Zorgzaamheid
Geduld Ondernemend Tolerantie Zuiverheid