Upgress

Hoe voorkom ik dat ik hard blijf werken zonder vooruit te komen?Het Upgress Model is een bewezen formule voor meer ambitieuze groei, bevlogen samenwerking, en het realiseren van je dromen. Drivers & Dromen – discover the right things – Hoe weet je zeker dat je de juiste doelen verwezenlijkt en kom je tot een strategisch […]

Kernwaarden

Persoonlijke- en organisatie kernwaarden Persoonlijke kernwaarden vormen je belangrijkste en meest diep verankerde overtuigingen en motivatoren. Ze vormen de drijfveren die het waarom van je handelen verklaren en vormen een ethisch kompas bij het maken van keuzes. Kernwaarden geven dus een belangrijk beeld van je persoonlijkheid. Anders gezegd; persoonlijke waarden vormen een stukje DNA, een essentieel […]

Ontdek je persoonlijke kernwaarden

Hoe vind ik mijn persoonlijke kernwaarden? Kernwaarden komen voort uit behoeften, persoonlijke eigenschappen of -kwaliteiten en vanuit de opvoeding en de omgeving waarin je bent opgegroeid. Kies uit de onderstaande lijst met voorbeelden jouw 10 belangrijkste waarden. Schrijf ze op een papiertje. Probeer ze vervolgens in de juiste volgorde te leggen. Lees ook de volgende […]

Organisatie-kernwaarden ontdekken

Organisatiekernwaarden Organisatiekernwaarden geven een beeld van de cultuur van een organisatie; geven richting en dragen bij aan visie en missie. Organisatiekernwaarden die resoneren bij de kernwaarden van de individuele medewerkers resulteren in passie, betrokkenheid en bevlogenheid. Het is dus belangrijk dat persoonlijke kernwaarden van de teamleden aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie (we spreken van; […]