Burn-out en bescherming tegen ‘prikkels’

Een ‘burn-out’ klant is kwetsbaar, (over)gevoelig en kan over het algemeen weinig ‘prikkels’ van de buitenwereld verdragen. In diezelfde ‘buitenwereld’ ging hij te ver, (h)erkende hij wellicht zijn grenzen niet, liet hij teveel op zijn bordje schuiven of had hij de lat voor zichzelf veel te hoog liggen.

Werkvorm

Een manier om hem kracht en rust te laten ervaren is de volgende:

Stap één:
Laat je klant een plek zoeken, die voor hem weergeeft hoe hij de buitenwereld op dit moment ervaart. Een kring met bomen, struiken, een duinpan of een omheind veld, leent zich prima voor deze natuurlijke werkvorm. Wanneer hij zijn plaats bepaald heeft, laat hem dan verwoorden hoe hij de buitenwereld in zijn dagelijkse leven ervaart. Vraag hem dit een moment lang te visualiseren.

Stap twee: 
Laat hem benoemen wat nodig is om zich rustiger te voelen en minder last van de invloeden van buitenaf te hebben. Het geeft houvast wanneer je hem iets laten zoeken in de natuur wat hij terug mee kan nemen naar de plek die hij als eerste uitzocht. Dit voorwerp neem jij als coach van hem over. Vervolgens vraag je hem zich in gedachten te verplaatsen naar de dagelijkse situatie, die teveel prikkels gaf. Wanneer hij beschrijft hoe dit voor hem is, geef je hem het voorwerp wat symbool stond voor de rust en de kracht. Laat hem opnieuw beschrijven wat hij dan ervaart. Hij zal zeker meer rust ervaren en meer bij zichzelf kunnen blijven.

Maak eventueel een foto, zodat hij thuis de verbinding met het gevoel kan maken.

Succes en veel plezier!

Op zoek naar meer inspiratie? Kijk op onze AGENDA voor actuele workshops, trainingen en opleidingen!