Je leeft allemaal in systemen zoals je gezin en familie, op je werk, in je vriendenkring of andere groepen. Onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen die je in je huidige leven tegen komt vinden hun oorsprong in de systemen waarin je bent opgegroeid. Dit geldt zowel voor helpende als voor beperkende patronen.

Vaak zijn ze uit loyaliteit meegenomen. Het werkt op een onbewust niveau en je hebt meestal niet in de gaten waarom je dingen doet die je belemmeren terwijl je ze bewust helemaal niet meer wilt doen.

Voorbeelden van dit soort onbewuste patronen zijn:

 • Je bent vaak en onverklaarbaar angstig
 • Je bent ondernemer, maar mist de pit om je bedrijf echt neer te zetten
 • Je doelen worden (meestal) niet behaald
 • Je blijft steeds twijfelen over wat je wilt en maakt geen keuzes
 • Je blijft onzeker, ondanks dat je daar al van alles aan gedaan hebt
 • Je hebt vaak onduidelijke lichamelijke klachten
 • Je bent vaak onrustig en ongedurig
 • Je bezit een te groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je wilt altijd graag helpen, ook al is dit helemaal niet goed voor jou

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir.

Familie opstellingen

Familieopstelling is ook een manier van systemisch werken. Je familie is is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt. Je beseft vaak niet welke grote rol je (voor)ouders nu nog in je leven spelen. Zelfs al zijn ver weg, overleden of heb je alle contact verbroken of heb je ze nooit of slechts vaag gekend.

Systemisch werken in de natuur

Systemisch werken is nauw verbonden aan de TriA®methode die in de opleidingen en trainingen binnen Wandelcoaching Nederland aangeboden worden.

Systemisch werken is een vanzelfsprekende manier die heel veel bloot legt en belemmerende patronen en overtuigingen transformeert naar een beter werkende en helpende manier. Door gekopieerde manieren los te laten en er nieuwe voor in de plaats te brengen, zul je sterker en vrijer in het leven staan. Op welk vlak dan ook. Wandelcoaching combineren met systemisch werken is een effectieve manier om je klant gemakkelijk een positief resultaat te laten realiseren.

Natuurlijke omgeving

Met systemisch werken wordt een systeem voorgesteld door personen of door een natuurlijke omgeving die een bepaald systeem voorstelt. Dit kan een plek zijn die er al is, bijvoorbeeld een aantal stenen in een groep. Of een een specifieke plaats die gecreëerd wordt personen en/of allerlei voorwerpen van alles wat op die plek al aanwezig is.

Vervolgens kan er op een aantal manieren duidelijkheid gebracht worden in wat er speelt:

 • de betreffende persoon kan op uitnodiging van de wandelcoach zich verplaatsen en van daaruit steeds kijken en ervaren. Dit kan zonder te praten of als reactie op vragen van de wandelcoach
 • voorwerpen die neergelegd zijn kunnen verplaatst c.q. weggehaald worden, als een schilderij wat gaandeweg veranderd
 • bomen kunnen gebruikt worden als representanten voor familieleden, het gezin of collega’s in de werksituaties
 • de klant kan in de interactie met de wandelcoach en natuurlijke voorwerpen onbewuste belemmerende zaken loslaten

De werking van de natuur

De natuur brengt een mens weer in contact met zichzelf, met zijn ware natuur. De natuur zit in ons en door je er ook daadwerkelijk in te begeven, kunnen op een eenvoudige manier oude pijnlijke stukken helen. We hebben door de jaren heen wonderlijke dingen zien gebeuren in de interactie met klanten en de natuur.

De inbreng van de (wandel)coach

De natuur doet z’n ding, door er gewoon te zijn. Jij als coach hoeft, wanneer je systemisch werken wilt toepassen, er ook alleen maar te zijn. In te spelen op wat er gebeurt bij de klant en bij jou. Afstemmen op je intuïtie, je gevoel geeft de signalen waar je gevolg aan geeft en de klant mee verder helpt. Puur omdat jij net wat objectiever kijkt en ervaart.

Wat heb je als (wandel)coach nodig?

Het gevaar is, wanneer je met systemisch werken aan de gang gaat, dat je meer onrust en pijn veroorzaakt. Wanneer je dit gaat inzetten en je gebruikt het vooral mentaal, kun jij of je klant flink vastlopen. Dit is echt een aandachtspunt.

Benodigde vaardigheden voor een effectieve sessie:

 • een sterk ontwikkelde intuïtie en inlevingsvermogen
 • een groot vertrouwen in jezelf en de werking van de natuur
 • jezelf als instrument durven inzetten en vertrouwen op wat er zich aandient

Natuurlijk al doende leer je, dus veel en vaak oefenen en steeds evalueren is een goede manier om je verder te ontwikkelen. Zo zijn we bij Wandelcoaching Nederland al meer dan 18 jaar bezig om wandelcoaching te promoten en verder te ontwikkelen. Zo ontstonden er ook specifieke trainingen. Inmiddels zijn alle ins en outs van de TriA®methode, de basisprincipes van systemisch werken en de werking van de natuur gebundeld in een 2 daagse training. Een ervarings- en praktijk gerichte aanpak om de basis goed in de vingers te krijgen en te leren inzetten.

Tijdens deze twee daagse basis training ‘ Basis Systemisch werken’ leer je:

 • hoe je meer verdieping in een sessie brengt door de natuurlijke omgeving in te zetten
 • natuurlijke voorwerpen te gebruiken bij het representeren van een situatie, relatie, gezin, tijdlijn, etc.
 • je klant te begeleiden in het proces van de opstelling
 • ‘spelen’ met de elementen die opgesteld zijn door de klant
 • je intuïtie te gebruiken om nog meer naar de kern te gaan
 • je af te stemmen en te anticiperen op wat er ontstaat
 • onderscheid te maken tussen jouw beleving en die van de klant
 • verschillende manieren van systemisch werken met de natuurlijke omgeving
 • hoe je familiepatronen doorbreekt met behulp van de natuurlijke omgeving
 • hoe je de klant inzicht geeft in stagnerende processen en deze weer laat stromen
 • hoe je goed in je eigen energie blijft

P.S. Deze training is ook een enorme verdieping voor jezelf, bijvoorbeeld als (wandel)coach, ondernemer, partner, ouder, levensgenieter of welke rollen je allemaal vervult.

Meer lezen over deze diepgaande training? Kijk hier voor de informatie en aanmelden.