De boom als spiegel om tegenstrijdigheden helder te krijgen

Klanten kunnen zichzelf tegenhouden door een onbewuste tegenstrijdigheid. Bijvoorbeeld wanneer een klant steeds zegt: “Ik wil wel, maar er is een deel in mij, wat mij tegenhoudt” of “Ik wil wel, maar het lijkt wel of een ander stuk in mij heel bang is”. Je klant met bepaalde onbewuste delen in zichzelf laten communiceren, biedt hem de mogelijkheid om wel of niet tot actie komen. Onderstaande werkvorm is een effectieve aanpak hierbij.

Werkvorm:

Laat je klant tussen twee bomen staan. Beide bomen staan symbool voor de thema’s die spelen. Laat hem eerst de twee plekken ‘voelen’ door hem even daar te laten staan. Jij benoemt waar die plek voor staat en help je klant om daar contact met de onderliggende emoties en het gevoel te maken. Vervolgens ga je in gesprek met de verschillende delen in je klant. Steeds bij de betreffende boom laten staan voor het deel waar je mee in gesprek gaat.

Praktijkvoorbeeld:

Job heeft een eigen bedrijf en zet geen duidelijke stappen om een andere richting op te gaan. “Telkens als ik iets plan om een eerste stap te zetten, verlies ik mezelf in andere minder nuttige zaken” verteld hij.

De twee bomen die ik voor hem uitzocht stonden voor de twee delen in hemzelf.

De ene staat voor: ‘ik doe het wel’ en de andere boom voor ‘ik doe het niet’. Eerst laat ik hem het verschil ervaren tussen die twee delen in hem, steeds bij de betreffende boom. Uiteindelijk komt hij erachter dat ze beide even sterk zijn en hij zo nooit verder komt. Het voordeel van niet verder gaan is nog te groot om de andere kant, ‘ik doe het wel’ sterker te laten worden en zijn. Een pijnlijk maar duidelijk inzicht om tijdens de wandelcoaching verder op door te gaan en Job zijn stappen te laten zetten.

Veel plezier met deze werkvorm. Wil je meer tips en oefeningen over coachen in de natuur? Download dan het E boek ‘Coachen in de Natuur’ of volg een van onze opleidingen en/of trainingen in de natuur.