Als klanten zich aanmelden voor wandelcoaching hebben ze zelf vaak al meerdere manieren geprobeerd zaken in hun leven anders aan te pakken. Meestal zonder het gewenste resultaat. Op afstand kijken, in de tweede positie, levert totaal nieuwe inzichten op als het gaat om zelfbeeld, houding en gedrag. De boom kan hierbij prima ingezet worden. Hieronder een werkvorm die jij als coach kunt toe te passen tijdens wandelcoaching om jouw klant inzicht te geven in zijn zelfbeeld.

Werkvorm

werkvorm

Laat je klant een boom bekijken en beschrijven. Dit sluit bijvoorbeeld goed aan als de coachingsvraag gaat over hoe iemand zich op meer krachtige manier kan opstellen.
Dan nodig je je klant uit zich voor te stellen dat de boom staat voor wat hij zich wenst. Laat hem vertellen en stimuleer hem ook om naar details te kijken, zoals bijvoorbeeld de vorm, de stand, de verdeling van de takken/bladeren en/of de bast van de boom. Je klant zal zaken benoemen die er al zijn of juist nog niet zijn. Hij vertelt in feite over zichzelf.

Praktijkvoorbeeld

Joris is net begonnen aan een nieuwe baan bij een grote supermarkt. Zijn leidinggevende heeft gezegd dat hij zich niet zo minderwaardig moet opstellen en daar gaat zijn coachingsvraag over. Ik nodig hem uit een boom te zoeken die staat voor wat hij werkelijk wenst. Hij vertelt dat hij wat sterker in zijn schoenen wil staan en meer rechtop wil lopen. Dan ziet men hem namelijk beter en voelt hij zich sterker.

Dunne spar met een kronkel

De boom die hij uitkiest, tussen heel veel verschillende soorten, is een dunne spar met weinig kruin en halverwege een flinke kronkel. De verschillende aspecten, zoals dikte van de boom, hoeveelheid takken in de top, en de kronkel halverwege worden uitgebreid besproken.

Uiteindelijk is de kronkel het meest opvallend voor hem. Deze staat voor het overlijden van zijn vader en hoe hem dat belemmerd heeft in zijn groei.

Samenvattend komen we erop uit, dat hij een boom gekozen heeft, die stond voor hoe het nu is. De eerste stap naar een ander zelfbeeld. Uiteraard krijgt dit een vervolg.

De volgende wandelcoachsessie gaat Joris op zoek naar een boom die staat voor hoe hij zijn weg wil vervolgen en vanuit daar werkten we in meerdere sessies naar zijn doel toe. Een Joris die sterk in zijn schoenen staat en die rechtop loopt en zich gelijkwaardig voelt aan zijn collega’s.

Vragen over dit onderwerp? Mail gerust naar info@peakimpact.nl

Of wil je zelf aan de slag met dit thema? Kijk dan hier voor trainingen in de natuur!