Maatschappelijke functie van wandelcoaching

Maatschappelijke functie van wandelcoaching

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur schrijft dat de natuur een maatschappelijke functie vervult.

Als wandelcoach zijn we ook afhankelijk van de natuur en alles wat daarbij komt kijken.
Je loopt niet alleen buiten, maar zet ook de natuurlijke beelden in bij het bewustwordingsproces van je klant.
Wanneer de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in het onderstaande rapport schrijft dat de natuur ook maatschappelijke functie vervult, zijn we het daar helemaal mee eens.

Sneller terug in arbeidsproces

Wanneer je als wandelcoach bijvoorbeeld een klant met burn-out verschijnselen naar buiten neemt, haal je deze letterlijk uit zijn vertrouwde omgeving. Hij wordt op een ‘luchtige’ manier geconfronteerd met de buitenwereld en krijgt minder de kans zich op te blijven sluiten binnen vier muren. Naast de invloed van daglicht en frisse lucht komt hij samen met de coach mentaal en fysiek in beweging en dit betekent vaak dat hij weer sneller naar het arbeidsproces terug kan.

Sociale contacten

Er is nog een belangrijk aspect belangrijk in de maatschappelijke functie van natuur: sociale contacten ontstaan namelijk heel gemakkelijk wanneer je een rondje door het park of het bos maakt. Daar draagt een natuurlijke omgeving dus ook aan bij!

Wanneer mensen niet lekker in hun vel zitten worden ze vaak door hun omgeving gestimuleerd om naar buiten te gaan en lekker uit te waaien. Bij verlies ervaringen bied de natuur een helende omgeving, omdat de natuur ons besmet met ‘acceptatie’.

Kortom het natuurbeleid is en blijft belangrijk! Niet alleen voor coaches in de natuur, maar voor ons en onze gezondheid.


“Natuur verweven voor maatschappelijk profijt en economische groei”

Natuur is het wereldwijde fundament van onze economie. Een natuur die middenin de samenleving staat, is onlosmakelijk verbonden met bedrijvigheid en met de manier waarop de samenleving deze natuur – nationaal en internationaal -gebruikt voor de levering van goederen en diensten. Dit werkt twee kanten op. Enerzijds worden economie en samenleving sterker van een rijke natuur. Anderzijds kan de natuur sterker worden van een economie waarin we duurzamer omgaan met natuurlijke hulpbronnen en onze natuurlijke leefomgeving: een natuur inclusieve economie.
Ook de RLI geeft aan dat natuur veel maatschappelijke en vaak onmisbare functies vervult. Natuur is een van de middelen om maatschappelijke doelen efficiënt en op kwalitatief hoogstaande wijze te realiseren, aldus de RLI. In dat verband adviseert: de RLI om de synergie verder te versterken, wat kan leiden tot een aaneenschakeling van regionale natuurnetwerken als opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur.”

Uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) getiteld ‘Onbeperkt houdbaar – Naar een robuust natuurbeleid’ (mei 2013),

Wandelcoach Praktijkvoorbeelden

Natuurlijke werkvormen

Meer inspiratie

Aanmelden nieuwsbrief