Wanneer je klant in een burn-out zit of er in dreigt te geraken dan kun je spreken over het ‘uitgedoofde innerlijk vuur’. Je klant kan geen of weinig activiteiten benoemen waar hij blij en/of enthousiast van wordt. Hij voelt zich somber, is gedeprimeerd en krijgt zichzelf er niet toe gezet om in actie te komen. Door de constante overbelasting of door een leven te leiden wat niet echt bij de klant paste, is hij totaal uitgeblust. En dit geeft onder andere het gevoel dat het het donker en doelloos is.

Het vuur weer ontsteken bij je burn-out klant, maakt dat hij anders in het leven gaat staan. Dat er weer oog komt voor hetgeen hem blij maakt of dat hij nieuwe dingen kan gaan ontdekken die helemaal bij hem passen. Onderstaande natuurlijke werkvorm is heel effectief om als metafoor en oefening te gebruiken in een coachingssessie. Je klant legt direct bewust en onbewust de link naar zijn innerlijke vuur.

Werkvorm

Het vergt voor deze werkvorm iets meer organisatie dan normaal gesproken nodig is. Je wilt natuurlijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor een bos- of heide brand. Regel een plaats waar je vuur mag maken, met bijvoorbeeld een vuurkorf of buitenkachel. Je kunt, afhankelijk van de tijd die je hebt, ervoor kiezen om de klant zelf vuur te laten maken of je maakt zelf een vuurtje.

Zes voorwerpen

Laat je klant zes voorwerpen uitzoeken die opgebrand kunnen worden. Deze zes attributen staan voor zaken in zijn leven die hem voor zijn gevoel naar beneden halen. Dit kunnen persoonlijke eigenschappen en/of belemmerende overtuigingen zijn of gedrag c.q. emoties die hem in de weg zitten en steeds tegenhouden in hetgeen hij wil bereiken. Denk bijvoorbeeld aan angst- en minderwaardigheidsgevoelens, boosheid over zaken waar hij niets aan kan veranderen, uitstel- en slachtoffergedrag, geen ‘nee’ kunnen zeggen of sterk belemmerende overtuigingen.

Creëer een rustige setting waarin per attribuut aandacht besteed wordt aan het waarom het hem belemmert en het effect van het verbranden daarvan. Wanneer je klant de attributen één voor één in het vuur heeft gegooid, laat je hem bedenken en ook uitvoeren hoe hij het vuur nog meer zou kunnen opstoken en groter laten maken.

Gebruik in het gesprek ook steeds de woorden die helpen om hem zelf bewust te maken van het feit dat hij in de praktijk ook de mogelijkheden heeft om zijn ‘innerlijke vuur’ aan te wakkeren en daarmee te laten groeien. Je geeft hiermee je klant een waardevolle en diepgaande ervaring mee, die hij nooit meer vergeet en die zijn ‘vuur’ weer op doet laaien.