GELD ALS ‘LOKKONIJN’?

Geld als lokkonijn

Geld als lokkonijn

In coaching met de TriA® methode wordt aan het begin van een (wandel)coach sessie het zogenaamde ‘lokkonijn’ gevisualiseerd. Een beeld van wat men wenst en wat men wel wil realiseren.
Het hebben van meer geld is één van de wensen die regelmatig voorbij komt bij cliënten.

Dit is echter zelden het daadwerkelijke ‘lokkonijn’, blijkt dan tijdens de coachingsessies. Onder de wens om meer geld tot beschikking te hebben, zit altijd een ander verlangen: vrijheid, rust of plezier zijn de meest voorkomende achterliggende drijfveren.

Maar…..geld blijkt wel degelijk een goede stimulans te zijn. Een tijdje geleden stond op www.nu.nl over een onderzoek dat dit heel goed liet zien.

Lees hieronder meer:


Geld verliezen mogelijk belangrijke stimulans voor meer bewegen

Mensen zijn sneller geneigd hun fysieke activiteit te verhogen als ze het risico lopen om geld te verliezen.

Onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania bestudeerden 281 deelnemers die gedurende 26 weken minimaal 7.000 stappen per dag moesten lopen, waar in de Verenigde Staten 5.000 gemiddeld is. Deze proefpersonen werden voor de eerste dertien weken van de studie verdeeld over verschillende groepen.

De eerste groep kreeg geen financiële beloner wanneer het doel werd bereikt.

De tweede groep kreeg per geslaagde dag 1,40 dollar (1,25 euro). 

In de derde groep mochten mensen die het doel bereikten aan een dagelijkse loterij meedoen (met kans op 1,40 dollar). In de laatste groep begonnen mensen met 42 dollar (37,75 euro).

Per dag dat de deelnemers het doel niet behaalden, verloren ze 1,40 dollar.

Tijdens de laatste dertien weken van het experiment kregen de deelnemers enkel nog feedback op hun resultaten, maar geen financiële stimulans meer. 

Deelnemers die riskeerden geld te verliezen bereikten het doel in bijna 45 procent van de gevallen. Dat is een toename van bijna 50 procent ten opzichte van de controle groep. “Onze studie toont aan dat de kans op het verliezen van geld een krachtige stimulans is”, vertelt onderzoeker Kevin Volpp.

Toepassing geld stimulans

Volgens de onderzoekers is het wel belangrijk om te bepalen hoe een stimulans wordt toegepast. “De meeste bestaande programma’s (gericht op mensen meer te laten bewegen, red.) bieden een beloning nadat een doel is bereikt”, stelt Volpp.

Smartphones kunnen volgens de onderzoekers bijdragen aan de verspreiding van motivatieprogramma’s op grotere schaal. “Onze bevindingen tonen aan hoe draagbare apparaten en apps een rol spelen in het motiveren van mensen om meer te bewegen. Het verschil wordt echter pas gemaakt door hoe je de stimulans exact inzet in deze apps.”

Door: NU.nl

Het juiste ‘lokkonijn’

De cliënt een ‘lokkonijn’ laten schetsen helpt op een krachtige manier om ‘in beweging’ te komen. Is geld echter de grootste wens, vind dan samen met de cliënt de onderliggende drijfveren. Zolang deze niet helder en kloppend zijn, komt iemand niet echt in beweging om het ‘lokkonijn’ te omarmen en te realiseren.
Wil je meer lezen over de TriA® methode en het ‘lokkonijn’? Bestel dan hier het boek ‘Aandacht, Acceptatie en Actie’. De TriA® methode voor professionele begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling.

Wandelcoach Praktijkvoorbeelden

Natuurlijke werkvormen

Meer inspiratie

Aanmelden nieuwsbrief