Met 3 TIPS….KLANT uit de SLACHTOFFERROL!

Als (TriA®) wandelcoach ben je in staat de klant vanuit de slachtofferrol naar écht leven te begeleiden. Natuurlijk als de klant dit zelf wil. Het is kicken wanneer je ziet dat iemand weer het heft in eigen handen neemt en zijn leven een positieve draai krijgt. Wat hebben we een heerlijk beroep, dat we dit kunnen en mogen doen.

Verantwoording nemen is gedrag transformeren

Verantwoording nemen is een duidelijke keuze om invloed op je leven te gaan uitoefenen. Iedere keuze heeft een gevolg. Wanneer je klant iets verandert in zijn aanpak, krijgt hij of zij automatisch ook een ander resultaat. Het brengt namelijk een ander gedrag teweeg en dat brengt nieuwe ervaringen met zich mee. Verantwoording nemen brengt op zijn beurt verplichtingen. Het gedrag van je klant verandert en de klant kan zich niet langer verschuilen achter oude ervaringen en overtuigingen.

‘Ik kan het niet!

Achterover leunen en roepen “Ik kan het niet!”, “hij heeft mijn leven kapot gemaakt!” of “daar kan ik niets aan doen, dat gebeurt nu eenmaal!”, houdt in dat je geen verantwoording neemt. Je kunt dat wat je overkomt niet altijd veranderen, maar je kunt wel sturen in de manier van hoe je ermee omgaat. Dat is verantwoording nemen en sturing geven aan het leven.

Slachtofferrol als bescherming

We hebben tijdens de opleidingen en trainingen gemerkt dat er best wel wat deelnemers zijn die regelmatig in de slachtofferrol schieten. Vooral wanneer ze merken dat het echt nodig is dat ze verantwoording gaan nemen. En dit is overigens helemaal ok! Een slachtoffer rol is perfect om jezelf te beschermen en je daarmee veilig te voelen in de wereld.

Het is natuurlijk wel handig als je klant hier uitstapt en we gaan ervan uit dat wanneer een klant bij je komt, hij/ zij (on)bewust dit ook wil. Voor jou als coach is het zeker belangrijk, want anders kun je je klant niet optimaal begeleiden.

We hebben ervaren dat de volgende acties goed werken om je klanten verantwoording te laten nemen en op weg te gaan naar het leven wat ze écht willen.

Wil je meer weten over onze NOBCO en EMCC GLOBAL gecertificeerde Beroepsopleiding Wandelcoachen als Professie kijk dan hier!

3 tips om verantwoordelijkheid ‘nemen te stimuleren:

Tip 1:

  • Vraag je klant om iets te benoemen wat recent veranderd is in zijn leven. Laat hem benoemen welke rol hij daar zelf in gehad heeft. Vaak benoemt men wat de externe factor was, waardoor de situatie veranderde. Voor jou als coach is het belangrijk om juist de klant bewust te laten zijn van zijn eigen aandeel in de verandering van de situatie.

Praktijkvoorbeeld:

Merel verteld dat haar man haar niet meer zo commandeert, zoals hij eerst deed. Het commanderen is veranderd in op een plezierige manier vragen of zij iets voor hem wil doen. Zij verklaart dit gedrag door het feit dat hij minder stress op het werk heeft. Bij doorvragen blijkt dat Merel zelf na de vorige coachsessie heeft voorgenomen dat ze het anders wil. Ze heeft besloten dat zij dit gedrag niet meer tolereert. De verandering in mindset en het daarbij behorende gedrag maakt dat ze hem van repliek dient als hij wel commandeert. Vervolgens veranderde haar man zijn manier van communiceren.

Tip 2:

  • Maak je klant attent op zijn taalgebruik. Welke uitspraken zijn belemmerend en worden mogelijk een ‘self fulfilling prophecy’. Of zijn dit inmiddels al. Bijvoorbeeld “Dat zit niet in onze genen!”, “Ik heb er al van alles aan gedaan en het lukt gewoon niet!” of “Ik zit altijd in het verdomhoekje!”. Heel veel van dit soort uitspraken duiden op een langdurige geschiedenis die een transformatie hardnekkig kan blokkeren. Deze uitspraken helder krijgen samen met je klant, is een belangrijke stap naar het veranderen van gedrag.

Praktijkvoorbeeld:

Joris wil al vijf jaar lang een eigen zaak beginnen. Telkens komt er iets tussen waardoor hij volgens zijn zeggen niet de stap kan zetten naar ondernemerschap. Problemen met de kinderen, een moeder en een vriend die ernstig ziek werden en zo waren er nog 101 zaken die hem belemmerd hadden. De zin die hij verschillende keren tijdens zijn verhaal herhaalt is “Ik krijg ook nooit de kans!”. Door hier aandacht aan te besteden komt hij erachter dat deze overtuiging ontstaan is door het feit dat hij de jongste van 8 kinderen is. In zijn jonge jaren heeft hij steeds voor zijn gevoel te laat een kans gekregen. Door het vrijlaten van de emoties aan deze belemmerende herinnering, kan Joris een andere overtuiging gaan hanteren. Hierdoor kan hij wel stappen zetten en… na een jaar is hij zijn eigen onderneming gestart! 

Tip 3:

  • Laat je klant steeds benoemen wat de externe nare/negatieve gebeurtenis met hem doet. Zeker wanneer hij de ‘schuld’ aan die gebeurtenis blijft geven.

Praktijkvoorbeeld:

Anke vertelt dat haar leidinggevende haar in een gesprek ‘een vreemde eend in de bijt’ heeft genoemd. Ze is tijdens de coachingsessie nog steeds boos en gefrustreerd hierover. Natuurlijk heeft ze recht op haar boosheid, dus daar was ook aandacht voor. Ze blijft echter in de boosheid hangen en blijft herhalen dat hij dit altijd doet en de benamingen waar ze hem voor uit maakte zal ik jullie besparen. Na verschillende keren de vraag gesteld te hebben: “En wat deed dit met jou, Anke?” nam ze de verantwoording in haar aandeel. Tijdens de sessie bepaalt ze voor zichzelf dat ze de volgende keer gaat vragen waarom hij dit zegt.

Conclusie:

Bovenstaande tips zijn een effectieve manier om je klanten bewust te maken van de gevolgen van hun persoonlijke keuzes en hun gedrag in de praktijk. En op deze manier het nemen van verantwoording te stimuleren. Met verantwoording nemen gaat er zeker iets veranderen en wordt gedrag getransformeerd. Een ander gedrag brengt andere resultaten en ervaringen!

In de door de NOBCO en EMCC GLOBAL gecertificeerde Beroepsopleiding Wandelcoachen als Professie en de 4 daagse training TriA® voor Professionals leer je uitgebreid de TriA® methode. Deze effectieve coachtool heeft uitgebreid aandacht voor het nemen van verantwoordelijkheid.

Heb je vragen? Maak gerust een belafspraak en we staan je graag te woord!