Logische niveaus en business development

Wij geloven dat je als organisatie alleen ambitieus, succesvol en vooral ook duurzaam kunt groeien als medewerkers individueel aligned zijn op persoonlijke logische niveaus en vervolgens de teamleden aligned met de logische niveaus van het team en de organisatie. Persoonlijke alignment Het is essentieel dat de individuele teamleden intrinsiek gemotiveerd zijn en datgene doen waar hij of […]

Organisatie-kernwaarden ontdekken

Organisatiekernwaarden Organisatiekernwaarden geven een beeld van de cultuur van een organisatie; geven richting en dragen bij aan visie en missie. Organisatiekernwaarden die resoneren bij de kernwaarden van de individuele medewerkers resulteren in passie, betrokkenheid en bevlogenheid. Het is dus belangrijk dat persoonlijke kernwaarden van de teamleden aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie (we spreken van; […]