10 wandelcoach oefeningen

 

10 wandelcoach oefeningen

Ben jij net gestart met coachen in een natuurlijke omgeving? Weet je nog niet goed hoe je met je klant meer diepgang realiseert? Heb je nog te weinig wandelcoach oefeningen in je toolbox om in te zetten bij je coaching? Lees hier dan snel verder, want we hebben er 10 voor je op een rijtje gezet.

Wandelcoach oefening 1: Nieuwe kijk

Laat je cliënt een aantal voorwerpen zoeken, die bijvoorbeeld weergeven wat de zaken zijn waar hij zich aan ergert. En ga hierover in gesprek. benoem vooral wat jij er inziet en wat je opvalt in relatie tot wat de cliënt eerder benoemde. De voorwerpen ook letterlijk van de andere kant bekijken geeft een nieuwe kijk op de zaak.

Wandelcoach oefening 2: In cirkels

Zoek een plek waar je om heen kunt lopen, bijvoorbeeld een ven of een groep met bomen. Loop met je cliënt hier om heen net zo lang tot hij zijn probleem goed verteld heeft. Draai dan om en loop dezelfde ronde een aantal keren terug, maar dan mag hij alleen benoemen wat er goed aan is. Of je kunt hem ook de oplossingen aan zichzelf laten geven.

Wandelcoach oefening 3: Verschillende bomen

wandelcoach oefening 3

 

Laat je cliënt net zoveel bomen kiezen als het aantal thema’s die er spelen. Nodig hem dan uit om even bij de verschillende bomen stil te staan en te ervaren wat er is, wanneer hij aan dit thema denkt. Jij als begeleider benoemd steeds voor de cliënt waar de bepaalde boom voor staat. Vervolgens kun je hem op een afstandje naar de verschillende bomen met de bepaalde thema’s laten kijken en erover in gesprek gaan. Daarna afsluiten en weer laten ervaren hoe het dan is.

 

Wandelcoach oefening 4: Eigen ruimte

Een cliënt die veel moeite heeft met grenzen bepalen of zijn eigen ruimte goed in te nemen, kun je een plek laten kiezen waar in dit wel gevisualiseerd wordt. Bijvoorbeeld omdat er een hek of een haag om heen staat. Voor jou als begeleider de rol om dit stevig te laten verankeren, zodat het gevoel mee naar huis kan. Eventueel een foto van de plek inclusief cliënt maken.

Wandelcoach oefening 5: Contrast ervaring

Gebruik 2 paden om het contrast tussen wat was en wat je cliënt wenst groot te maken. En dit ook vooral te laten ervaren. Op 1 pad mag hij alleen vertellen wat er allemaal mis is en fout gaat. Op het andere pad benoemd hij alleen wat hij graag wil. Let hier ook vooral op de lichaamshouding en benoem dit achteraf. De cliënt wordt zich meer bewust van zijn communicatie en de lichaamshouding die hij daarbij laat zien.

Wandelcoach oefening 6: Pad kiezen

wandelcoach oefening schilderij

Laat je klant op een bepaald moment zelf het pad kiezen en kijk wat er gebeurd. Doet hij dit gemakkelijk of moet hij lang nadenken. Of houd hij rekening met van alles nog wat? Valt de keuze op een kronkelig en smal of op een breed geasfalteerd pad? Ga hierover in gesprek en leg de link naar de praktijk.

Wandelcoach oefening 7: Schilderij maken

Een ‘schilderij’ van verschillende natuurlijke voorwerpen laten maken en daarover in gesprek gaan geeft veel inzicht. Bijvoorbeeld voor een gewenste situatie of juist een lastige positie op het werk. Vraag naar de verschillende voorwerpen, waar ze voor staan, maar benoem ook wat je bij de plaats van het ‘schilderij’ en het totale plaatje opvalt.

Wandelcoach oefening 8: Details benoemen

Laat je cliënt een boom uit kiezen voor iemand waar hij bijvoorbeeld moeite mee heeft. Jij start vervolgens met benoemen met wat je opvalt. Let ook op de details en de omgeving. Laat vervolgens de cliënt vertellen waarom hij die koos. Ga dan samen in gesprek met wat op viel en wat de verschillen waren. En wat dit betekent ten aanzien van die bepaalde persoon.

Wandelcoach oefening 9: Actieve houding

wandelcoach oefening schilderij

 

Om je cliënt meer in de actie te laten komen kun je een pad gebruiken. Laat je cliënt eerst een actie bepalen. Laat hem dan op een bepaald punt starten met stap 1 en laat hem benoemen wat het hem oplevert als hij de actie uitvoert. Vervolgens laat je hem met nog een paar stappen (minstens 5) steeds beneomen wat het hem nog meer oplevert als de actie uitgevoerd word.

 

Wandelcoach oefening 10: Gewenst beeld

Kies een plaats met een open en een vrij uitzicht. Laat je cliënt plaats nemen en nodig hem uit contact te maken met wat er in de verte is. Idealiter is dat de plek waar hij zijn wens gerealiseerd heeft. Breng hem met jouw communicatie in de totale ervaring. Laat hem vervolgens omdraaien en terugkijken naar waar hij vandaan komt. Laat hem een aantal zaken benoemen waar hij trots op is of wat hij ooit overwonnen heeft. Laat hem dan weer terug draaien en nogmaals contact maken met wat hij wenste. Bespreek de uitkomst.

Succes en veel plezier met het begeleiden van jou cliënten.

Wil je nog meer leren over hoe je de natuur inzet in wandelcoaching, kijk dan naar ons aanbod ‘trainingen’.

 

Wandelcoach Praktijkvoorbeelden

Natuurlijke werkvormen

Meer inspiratie

Aanmelden nieuwsbrief