EFFECTIEF & VERBINDEND COMMUNICEREN

In deze training maken we jou en je teamleden bewust van gedrag. We laten zien en ervaren wat dit gedrag oplevert binnen het team. Dat doen we op basis van een individuele DISC Persoonlijkheidsanalyse. Je leert wat de ander nodig heeft om effectief samen te werken. Onderling begrip en de juiste afstemming.

Met behulp van diverse communicatietechnieken leer je bovendien hoe je beter kunt afstemmen op de ander zodat je boodschap ook daadwerkelijk landt. Zo kom je samen sneller tot een beter resultaat. We maken daarbij gebruik uit beproefde concepten vanuit NLP, Transactionele Analyse en Non Violent Communication.

Learning by doing. Je brengt de korte theoretische uitleg direct in praktijk door middel van praktische oefeningen die direct voor verbinding zorgen en het onderling vertrouwen vergroten.

Door specifieke aandacht voor de context waarbinnen teams opereren vergroten we de effectiviteit en de impact van de training.

Meer gedaan krijgen door optimaliseren van de samenwerking: leuker en effectiever!

Resultaat:

 • inzicht in jouw gedragsaspecten binnen het team
 • verbeterde onderlinge communicatie op basis van wederzijds begrip
 • handvatten voor het oplossen en voorkomen van conflicten
 • realiseer duurzame gedragsverandering binnen het team
 • vergroot het onderling vertrouwen en verbinding
 • verbeter de sfeer, efficiëntie- en output van je team
 • TEAMTRAINING + COACHING

 • Jouw team

 • Investering

  E 550,- P.P. (minimaal 5 deelnemers)

 • Inclusief

  • DISC Persoonlijkheids Analyse
  • Individuele coach-sessie 60 min (Zoom)
  • Interactieve Team Training (1 dag incl. lunch)

SAMENWERKEN OP BASIS VAN VERTROUWEN EN BEGRIP

Onderling vertrouwen vormt het fundament van een goede samenwerking. En vertrouwen begint bij het leren kennen van jezelf en de ander. Wie ben ik in deze context? Wie is die ander?  Welk ‘krachtenveld’ of welke ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Deze training vormt een uitstekende manier om elkaar -soms opnieuw- te leren kennen. Daarnaast leren we de juiste skills om er voor te zorgen dat de boodschap ook echt landt.

STAP 1: DISC Analyse en Rapportage (PeopleKeys DISC Inc.)

We starten deze training met een DISC Persoonlijkheidsanalyse; een instrument dat diverse psychologische motivatoren van menselijk gedrag meet. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag in een specifieke rol of context overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. DISC geeft inzicht in waarom je doet wat je doet. In dit artikel lees je meer over DISC.

Peak Impact werkt als licentiehouder met analyses van PeopleKeys DISC (USA). Voorafgaand aan de trainingsdag vul je individueel een vragenlijst in (online). De uitkomst van de vragenlijst wordt teruggekoppeld middels een zeer uitgebreide schrijflelijke rapportage. De rapportages van PeopleKeys worden geroemd om hun accuraatheid, de praktische informatie en de heldere en overzichtelijke presentatie.

STAP 2: Persoonlijke terugkoppeling middels individuele coachsessie (Zoom)

Met de DISC analyse in handen kunnen we beginnen met bouwen. Deze rapportage legt een geweldig fundament in de kennis over jezelf. We koppelen de rapportage persoonlijk aan je terug middels een coachsessie (Zoom) van ca. 60min.

Het hart van de DISC Persoonlijkheidsanalyse wordt gevormd door drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect van de persoon weer in een specifieke context of rol.

Hoe hoe jij:

 • jezelf ziet.
 • handelt onder druk en in stressvolle situaties.
 • je opstelt in en aanpast aan de omgeving.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden.

Het goed en vaardig interpreteren van de grafieken geeft het instrument de absolute meerwaarde. Onze trainers/coaches hebben een gedegen opleiding afgerond in het analyseren van de grafieken (DISC Certified). Tijdens de persoonlijke coachsessie kunnen nuances worden aangebracht die niet door de algoritmes van het systeem worden opgepikt. Vervolgens ontvang je jouw persoonlijke rapportage in je mail.

Stap 3: Interactieve Trainingsdag

Wat is er nodig voor het transformeren naar een een high-performance team? Hiervoor kijken we naar het model van Lencioni. Dat levert een aantal belangrijke aandachts- en uitgangspunten op.

Tijdens deze training volgen we vervolgens de onderste drie Logische Niveau’s van Dilts/Bateson en kijken we wat dit betekend voor de communicatie (ter info: in de training Team Alignment staan de bovenste drie Logische Niveau’s centraal).

Effectief en verbindend communiceren (vaardigheden)

Aan de hand van een aantal moderne en beproefde modellen, technieken en uitgangspunten gaan we de onderlinge communicatie verfijnen.

 • Hoe werkt communicatie: NLP Communicatiemodel
 • Centrale uitgangspunten vanuit NLP en Transactionele Analyse
 • Verbindende Communicatie (Non Violent Communication)

Learning by doing. Je brengt de korte theoretische uitleg direct in praktijk door middel van praktische oefeningen die direct voor verbinding zorgen en het onderling vertrouwen vergroten.

In kaart brengen van de gedragsstijlen binnen het team

Tijdens de persoonlijke terugkoppeling van ons DISC profiel hebben we inzicht gekregen in onze persoonlijke gedragsstijlen. Tijdens een interactieve en activerende teamsessie brengen we de onderlinge overeenkomsten en verschillen van het team in kaart.

DISC geeft in begrijpelijke taal woorden aan gedragsstijlen. We belichten de verschillen in communicatiestijlen horen die bij de verschillende persoonlijkheidstypes. De trainer houdt je team een spiegel voor en fasciliteert een veilige, open en constructieve sfeer. Zodat jullie onderling in gesprek kunnen gaan aan de hand van concrete voorbeelden.

Het resultaat

Het stappenplan leidt in zijn geheel tot verbinding, wederzijds vertrouwen en onderling begrip.

De juiste mind- en skillset die leidt tot verbinding, een effectievere communicatie en betere samenwerking.

Samen meer gedaan krijgen, in minder tijd en met veel meer plezier!