Upgress® Teams | Training

Maak een volgende stap in de ontwikkeling van jullie team en het optimaliseren van jullie onderlinge communicatie:

  • Teamwork & Communicatie. Verbinding op basis van communicatie. Een training die draait om effectief- en verbindend communiceren.
  • Team Alignment. Deze training vormt het logische vervolg op “Teamwork & Communicatie” en focussed op onderlinge verbinding op basis van waarden en overtuigingen, identiteit en een gezamenlijke missie. De bovenste drie niveau’s van het model van Dilts/Bateson.

Kijk voor meer informatie onder dit blok op deze pagina.

Team Experiences

Bij onze “experiences” nemen we je mee in een bijzondere beleving.

We nemen je een dag mee in de wereld van een Special Forces Team. Onder leiding van voormalig operators van de Nederlandse antiterreureenheid (arrestatieteam) en je coach zetten we een dagje druk op de ketel. Een geweldig avontuur met evaluatiemomenten dat je levenslessen biedt die je nooit meer zult vergeten.

De inhoud is geheim en zal componenten bevatten van fysiek/mentale weerbaarheid, omgaan met stress en angst, samenwerken in een team en leiderschap.

Team Coaching

Het loopt niet lekker binnen het team. Er is ruzie, weinig output of gedoe. Jullie teamcoach analyseert de situatie en zet jullie opnieuw in beweging.

De coach zal waar nodig voor analyse en interventies gebruik maken van modellen en technieken uit de Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), DISC (gedragsanalyse), Systemisch Werk (SW) en Non Violent Communication (NVC).

Onze coaches zijn geaccrediteerd door en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO|EMCC) en hanteren de Internationale Ethische Gedragscode.

UPGRESS® | TEAMS.

TEAMWORK & COMMUNICATIE

VERBINDING OP BASIS VAN COMMUNICATIE

Deze training draait om effectief- en verbindend communiceren.

In deze training maken we jou en je teamleden bewust van gedrag. We laten zien en ervaren wat dit gedrag oplevert binnen het team. Dat doen we op basis van een individuele DISC Persoonlijkheidsanalyse. Je leert wat de ander nodig heeft om effectief samen te werken. Onderling begrip en de juiste afstemming.

Met behulp van diverse communicatietechnieken leer je bovendien hoe je beter kunt afstemmen op de ander zodat je boodschap ook daadwerkelijk landt. Zo kom je samen sneller tot een beter resultaat. We maken daarbij gebruik uit beproefde concepten vanuit NLP, Transactionele Analyse en Non Violent Communication.

Learning by doing. Je brengt de korte theoretische uitleg direct in praktijk door middel van praktische oefeningen die direct voor verbinding zorgen en het onderling vertrouwen vergroten.

Door specifieke aandacht voor de context waarbinnen teams opereren vergroten we de effectiviteit en de impact van de training.

Meer gedaan krijgen door optimaliseren van de samenwerking: leuker en effectiever!

TEAM ALIGNMENT

VERBINDING OP BASIS VAN MISSIE EN KERNWAARDEN

Deze training vormt het logische vervolg op “Teamwork & Communicatie” en focussed op onderlinge verbinding op basis van waarden en overtuigingen, identiteit en een gezamenlijke missie. De bovenste drie niveau’s van het model van Dilts/Bateson.

Met de juiste afstemming op basis van omgeving en gedrag en de aangeleerde verbindende communicatie-skills gaan we verder met het ontdekken van de gezamenlijke kernwaarden en overtuigingen van het team. Welke rollen (identiteit) vervullen wij binnen de organisatie (en de wereld) en wat is de missie waarmee wij ons gezamenlijk kunnen verbinden. Dat doen we door middel van een aantal activerende, inspirerende en verbindende oefeningen.

Tot slot kijken nogmaals welke optimalisaties we kunnen maken op basis van de modellen van Patrick Lencioni en dat van Dilts/Bateson.

Het doel is om te komen tot een “Identity Map” en een “Vision Board” (visualisatie van de toekomst) die voldoende handvatten bieden om een en ander gezamenlijk in een aantal iteraties verder uit te werken.

LInk naar:Teamwork en communicatie