DISC Analyse

De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat je een diepgaand inzicht geeft in jouw eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag in een specfieke context of -rol overzichtelijk in kaart.  De DISC beschrijvingen geven vervolgens in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. DISC is een uitstekend vertrekpunt voor het inzetten van persoonlijke groei en samenwerking binnen teams. In dit artikel leggen we uit hoe je DISC kunt gebruiken als tool om verandering in gang te zetten.

Logische niveaus en business development

Wij geloven dat je als organisatie alleen ambitieus, succesvol en vooral ook duurzaam kunt groeien als medewerkers individueel aligned zijn op persoonlijke logische niveaus en vervolgens de teamleden aligned met de logische niveaus van het team en de organisatie.

Logische Niveaus

Het model van de logische niveaus kan als krachtig instrument worden ingezet voor analyse en ontwikkeling/verandering van personen, teams en organisaties. Bovendien zijn de logische niveaus een hulpmiddel om stap voor stap dichter bij het ontdekken van missie te komen.

UPGRESS | BUSINESS

UPGRESS® | BUSINESS is een groeiprogramma dat ontwikkeld is voor MKB ondernemingen met ambitieuze groeidoelstellingen. Het programma neemt je stap voor stap aan de hand mee, bij het definiëren en het effectief uitvoeren van strategie. UPGRESS omvat vier domeinen die noodzakelijk zijn voor succes. In dit artikel vertellen we er uitgebreid meer over

Stress & Burnout

Het zweet breekt je uit, je hart bonkt in je keel, de rillingen lopen over je rug. Stress is een reactie van het lichaam op een situatie die je hersenen als bedreigend beoordelen. Je zoogdierenbrein (limbisch systeem) activeert -volledig autonoom- je hormoonsysteem waardoor diverse lichamelijke reacties worden ingezet. Reacties die zorgen ervoor dat je lichaam zich in een split second optimaal voorbereid om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Langdurige negatieve stress kan leiden tot burn-out. Wat kun je er aan doen?
Drievoudig brein

Het drievoudige brein

Ons brein is een product van miljoenen jaren evolutie. In de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse neurowetenschapper Paul McLean de theorie dat onze hersenen bestaan uit drie autonome breinen die elk specifieke functies en mogelijkheden bevatten: het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. De drie breinen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens de evolutie opeenvolgend ontwikkeld. Ze zijn onderling verbonden en hiërarchisch georganiseerd (waarbij het oudste het hoogste niveau vertegenwoordigd).

Kernwaarden

Persoonlijke kernwaarden vormen je belangrijkste en meest diep verankerde overtuigingen en motivatoren. Ze vormen de drijfveren die het waarom van je handelen verklaren en vormen een ethisch kompas bij het maken van keuzes. Organisatiekernwaarden geven een beeld van de cultuur van een organisatie; geven richting en dragen bij aan visie en missie.

Ontdek je persoonlijke kernwaarden

Kernwaarden komen voort uit behoeften, persoonlijke eigenschappen of -kwaliteiten en vanuit de opvoeding en de omgeving waarin je bent opgegroeid. Deze oefening helpt je om je kernwaarden te ontdekken.

Organisatie kernwaarden ontdekken

Hoe ontdek je samen de organisatie-kernwaarden? Doe samen deze oefening en ga met elkaar in gesprek. Ontdek overeenkomsten en verschillen. Resoneren deze bij iedereen? Doorloop vervolgens deze stappen.