Coaching

Wist je dat je slechts 5% van je handelingen bewust doet? Dus wat doe je met de overige 95%? En wat betekent dat onbewust handelen voor de kwaliteit van het bereiken van je doelen? Introspectie is dan ook de belangrijkste vaardigheid die we als mens kunnen inzetten. Als je het onbewuste bewust maakt. Dan is de kans op een betere uitkomst vele malen groter.

Door middel van persoonlijke begeleiding zetten we dat wat al een tijdje vast zit samen weer in beweging.

Herken je één of meerdere van de onderstaande punten?

 • Je wilt een volgende stap wil maken in je ontwikkeling als leider of ondernemer? Zakelijk- en persoonlijk leiderschap.
 • Je hebt het gevoel dat je niet het maximale uit je leven en je business haalt? Wat wil ik nou écht?
 • Je loopt vast op een specifiek vlak in je  leven?
 • Het lukt je niet om voldoende te bewegen op je doelen en de juiste dingen gedaan te krijgen?
 • Er is gedoe binnen je team, met je zakenpartner(s)?
 • De spanningen met je partner of binnen het gezin lopen steeds verder op?
 • Je werk/privé balans is zoek?

Resultaten:

 • Coaching: de gewenste uitkomst bepalen we aan de hand van jouw specifieke ‘coach vraag’ tijdens het intakegesprek.

In een coachtraject staat jouw persoonlijke ontwikkelingsvraag centraal:

 • COACHING

 • Individueel

 • Intensief Traject

 • Doelstelling op maat of Ontwikkel traject

 • Online volgsysteem

  Alle afspraken, doelen, progressie, aantekeningen, formulieren en achtergrondinformatie in één overzichtelijk cliënt- volgsysteem.

Intake: zonder risico kennis maken

Tijdens de intake (Zoom sessie of live in Amersfoort) bekijk je samen met de coach wat er speelt en wat ervoor nodig is om jou in beweging te krijgen zodat je de resultaten kunt gaan boeken die je voor ogen hebt. Hierbij krijg je natuurlijk ook meteen de kans om te ontdekken of deze coach voor jou de beste keuze is, zodat je met vertrouwen met je traject kunt starten.

Aan een intake zijn geen kosten verbonden. Mocht tijdens de intake blijken dat jij niet het vertrouwen hebt dat we je echt verder kunnen helpen, of dat de coach niet het vertrouwen heeft dat wij impact kunnen leveren op jouw ontwikkeling, dan brengen we géén kosten in rekening.

Als er een klik is en jullie samen besluiten door te gaan, maak je een afspraak voor een eerste sessie. Bij voorkeur op ons kantoor in Amersfoort. Online coaching (via Zoom) is eventueel ook mogelijk.

‘Big bang’ implementaties werken niet. Wij geloven dat duurzame verandering een zekere diepgang vereist en het tijd kost om nieuwe opties te integreren. Wij werken daarom altijd in de vorm van een intensief traject.


Individueel coach traject: voor specifieke ontwikkelings- en stagnatie vraagstukken

In een individueel coachingstraject met een van onze ervaren coaches ga je in 1-op-1 gesprekken aan de slag met jouw ontwikkelings- of stagnatievraagstuk. Dit traject is flexibel in te richten.

De frequentie bepalen jullie samen. Zo kunnen jullie er bijvoorbeeld voor kiezen om 6 keer elke 2 weken een sessie van 1,5 uur te plannen; om actief met een coach vraag aan de slag te gaan. En daarna 4x een maandelijkse sessie om er voor te zorgen dat je de nieuwe ingeslagen weg effectief kunt verdiepen kunt bestendigen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om na afloop aanvullende losse sessies af te spreken.

Kwaliteit

Onze coaches hebben een erkende coachopleiding gevolgd en hebben zich vervolgens gespecialiseerd (gecertificeerd) in beproefde methoden en technieken waaronder NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), DISC (Gedragsanalyse), TA (Transactionele Analyse) en SW (Systemisch Werk). Zij zijn bovendien aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO|EMCC) en hanteren de Internationale Ethische Gedragscode.
Zij blijven zich ontwikkelen door het volgen van scholing en intervisie (permanente educatie).

In geval van klachten kunt u zich wenden tot de onafhankelijke commissie van de NOBCO (www.nobco.nl)

Onze visie op coaching: positieve psychologie, autonomie en creëren van beweging

Alle antwoorden zitten al in je, wij helpen je om ze helder te krijgen zodat jij weer zelfstandig verder kunt. Autonomie. Wij denken dat duurzame verandering zich vooral afspeelt op een diepere laag. Het niveau van missie, identiteit en waarden/overtuigingen. We spiegelen, schudden aan je wereldbeeld en zetten je letterlijk in beweging dus verwacht bij ons geen uren denk- en zitwerk maar activerende sessies die je richting geven.

Wij geloven in positieve psychologie; dat wat je aandacht geeft groeit. De focus ligt dan ook op dat wat je wilt bereiken; de gewenste situatie. Als het helpend is voor het proces gaan we op zoek naar de oorzaak van patronen. Zodat er op basis van die informatie en inzichten nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden. In dat geval sluiten we ons aan bij onderstaande quote.

“Het leven dient achterwaarts begrepen te worden en voorwaarts geleefd te worden”. [Søren Kierkegaard]

Cliënt-volgsysteem: ondersteuning door krachtig online platform

Tijdens het traject maken we gebruik van het client volgsysteem van Coaching.com. Via dit online platform krijg je 24/7 inzicht in het verloop van je traject. Hier worden alle afspraken vastgelegd en acties uitgezet. Alle reflectie verslagen, handouts, evaluatieformulieren en notities worden centraal op een veilige manier opgeslagen. Het platform biedt optimale ondersteuning tijdens het traject en zorgt voor het borgen van voortgang en meetbaarheid van resultaten.

Ons voorstel: kennis maken zonder risico

Wij denken dat veiligheid en vertrouwen de basis vormt voor een goed coachings traject.

Tijdens een intake gesprek (Zoom sessie) bekijk je samen met de coach wat er speelt en wat ervoor nodig is om jou in beweging te krijgen zodat je de resultaten kunt gaan boeken die je voor ogen hebt. Hierbij krijg je natuurlijk ook meteen de kans om te ontdekken of deze coach voor jou de beste keuze is, zodat je met vertrouwen met je traject kunt starten.

Aan een intake zijn geen kosten verbonden. Mocht tijdens de intake blijken dat jij niet het vertrouwen hebt dat we je echt verder kunnen helpen, of dat de coach niet het vertrouwen heeft dat wij impact kunnen leveren op jouw ontwikkeling, dan brengen we géén kosten in rekening.

Ervaring leert dat in het kennismakingsgesprek vaak al de eerste stappen worden gezet richting een ‘gewenste uitkomst’.

Het traject: wederzijds commitment

Als jullie besluiten een coach relatie aan te gaan starten we een intensief traject van 10 sessies. Het pad (de leerlijn) loopt meestal door een dal; van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Dan is doorzetten essentieel. Dat vraagt een serieus wederzijds commitment. Wij vragen dan ook commitment in de vorm van een betaling vooraf.
In het onwaarschijnlijke geval dat tijdens de eerste sessies van het traject blijkt dat de coach écht geen toegevoegde waarde heeft als begeleider op jouw pad, beëindigen we de coach-relatie in goed onderling overleg vroegtijdig. In dat geval crediteren we vanzelfsprekend de overige sessies.

Op dit moment voor trajecten beschikbaar

Jeroen Offermans [meer info]