Wij geloven dat je als organisatie alleen ambitieus, succesvol en vooral ook duurzaam kunt groeien als medewerkers individueel aligned zijn op persoonlijke logische niveaus en vervolgens de teamleden aligned met de logische niveaus van het team en de organisatie.

Persoonlijke kernwaarden vormen je belangrijkste en meest diep verankerde overtuigingen en motivatoren. Ze vormen de drijfveren die het waarom van je handelen verklaren en vormen een ethisch kompas bij het maken van keuzes. Organisatiekernwaarden geven een beeld van de cultuur van een organisatie; geven richting en dragen bij aan visie en missie.

Kernwaarden komen voort uit behoeften, persoonlijke eigenschappen of -kwaliteiten en vanuit de opvoeding en de omgeving waarin je bent opgegroeid. Deze oefening helpt je om je kernwaarden te ontdekken.

Hoe ontdek je samen de organisatie-kernwaarden? Doe samen deze oefening en ga met elkaar in gesprek. Ontdek overeenkomsten en verschillen. Resoneren deze bij iedereen? Doorloop vervolgens deze stappen.